top of page
Seagulls_edited.jpg

- FUGLEFJELL OG VÅTMARKER -

En av Bøs tradisjonelle attraksjoner har naturen selv skapt – fuglefjellene i Nykvåg.

 

Brattbergene på land og øyene rundt Nykvåg har en mengde hekkeplasser godt vernet mot fiender og med matfatet rett under. Nykvåg er omkranset av seks nyker, (https://snl.no/Nykan_-_B%C3%B8) som alle huser ulike fuglearter.

Alle fuglefjellarter lever av fisk, krepsdyr og planktonorganismer – som de enten dykker etter eller finner i havoverflata.

Krykkje, lomvie, alke, lunde, toppskarv og storskarv har lange tradisjoner som hekkefugler i disse fuglefjellene. I området holder også en koloni havørner til. 

 

Utenfor Hoven, et fiskevær nord for Nykvåg, ligger øya Frugga. Også her finnes en lundekoloni, sammen med andre vanlige sjøfugler.

 

De vanligste sjøfuglene i Bø er teist, terne, fiskemåke, gråmåke, svartbak, ærfugl og her ser du kanskje også den hemmelighetsfulle havsvalen; https://www.artsdatabanken.no/Pages/186764/Havsvale

 

I de senere år har fuglefjellenes innbyggere hatt utfordringer med mattilgangen i havet og antall hekkende par har blitt redusert. 

Les mer: https://storymaps.arcgis.com/stories/73dd7da007a449949565a20a0ea65f7c

Også andre steder enn ved havet er fuglelivet i Bø mangfoldig og lett tilgjengelig.

Våtmarksområdene og de grunne marine strendene er tilholdssted for en rekke arter som brunnakke, toppand, krikkand, brushane, enkeltbekkasin, vipe, hegre, tjeld og rødstilk. 

Kanskje oppdager du en horndykker, den mest fargerike av alle med sine flytende reir? 

Er du heldig kan du også se storlomen som ligger og fisker. Midt i dette kulturlandskapet har også sangsvanen slått seg til.

Les mer om våtmarker: https://www.nibio.no/nyheter/vatmarkene--oaser-for-fugler-og-insekter

ET LURVELEVEN

bottom of page