top of page

- OLDTIDSGRAVER -

Vesterålen har Nord-Norges største samling av gravhauger og oldtidsfunn. I distriktet er det registrert rundt 2000 graver og av disse finnes over 600 i Bø. Nærmere 200 av disse gravene ligger på Svinøya. https://snl.no/Svin%C3%B8yan

Andre større konsentrasjoner av graver finnes på Vinje, Føre, Fjærvoll og Hovden.

 

De første menneskene slo seg ned i  Bø allerede i steinalderen, fra 3 – 4000 år siden, men hovedtyngden av gravfunnene stammer fra jernalderen og folkevandringstida – perioden fra år 200 til 1000. 

De fleste oldtidsfunnene er gjort i forbindelse med arbeid i jorda og det er foretatt få utgravinger. 

 

Hellekistegravene på Føre, i alt 12 graver som ble oppdaget i 1955, er avdekket og systematisk undersøkt. Ifølge ekspertene var restene etter mennesker og gjenstander bemerkelsesverdig godt bevart og tilhører noen av våre mest unike fornminner.

 

I den ene graven lå det en mann i 20- årene og han var gravlagt med blant annet et sverd, to spyd og et skjold som noen hevder er av romersk opprinnelse. I tillegg lå det en stor hund, som var delt i to, i graven. Begge var svøpt i bjørneskinn og klør, symboler på mektige naturkrefter.

Hvor langt nord det romerske imperiets innflytelse i sin tid strakte seg, vet ingen. Kanskje hadde mannen i graven på Føre vært i romernes tjeneste? Eller hadde han vært på eventyr og byttet til seg gjenstandene som fulgte ham i graven?

 

Graven på Føre er uansett et av de nordligste stedene i Skandinavia hvor det er gjort funn av 

romerske gjenstander.

 

Les mer her: 

https://www.lovest.no/3-VE/Bo/Sev/GravplassFoere/GravplassFoere-N.html

https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/handle/11250/278773

bottom of page